DAR ROZUMU

Rozum, który jest darem Ducha Świętego jest połączony z darem mądrości. Ten dar od Ducha Świętego pomaga nam oceniać konkretne sytuacje i podejmować trafne decyzje. Dzięki niemu potrafimy odróżniać prawdę od kłamstwa. Dar rozumu sprawia, że uświadamiamy sobie co jest naszym ostatecznym celem w życiu - życie wieczne.

Ten dar Ducha Świętego stwarza w człowieku poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Wierni chrześcijanie, którzy oddali się Duchowi Świętemu, nie widząc się, nie porozumiewając się, nie znając się wzajemnie, są zgodni co do sposobu oceniania wypadków tego świata.

W jaki sposób Duch Święty udziela nam daru rozumu?
Przeczytajcie o tym w styczniowym numerze Małego Pielgrzyma

 

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama