Dwunastu Apostołów

Pan Jezus, gdy skończył 30 lat i według prawa swojego narodu stał się człowiekiem dojrzałym, porzucił zwyczajne życie w Nazarecie i poszedł do ludzi, by mówić im o Królestwie Bożym. Jego nauce towarzyszyły zdumiewające uzdrowienia chorych i rozmnożenia pokarmu. Wkrótce wokół Mistrza zebrała się spora grupa uczniów, którzy szli za Nim, słuchali Jego słów i przyglądali się dokonywanym przez Niego cudom. Jezus długi czas spędzał na modlitwie - codziennie rano oddalał się od uczniów i rozmawiał z Ojcem. Pewnego wieczora jednak wcale nie położył się spać, tylko modlił się w samotności całą noc. Ta niezwykle długa modlitwa przygotować Go miała do podjęcia ważnej decyzji. Nazajutrz spośród wszystkich uczniów wybrał dwunastu. Dla narodu żydowskiego ta liczba była specjalna. W każdy szabat w świątyni składano w ofierze Bogu dwanaście chlebów pokładnych z wdzięczności za chleb powszedni dla dwunastu pokoleń Izraela.

 

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama