Skała

Kiedy Pan Jezus przywołał go, łowił ryby razem z bratem, Andrzejem, w jeziorze Galilejskim i wcale nie nazywał się Piotr, tylko Szymon.  To Jezus nadał mu nowe imię, które znaczy skała. Potem okazało się, że na tej mocnej skale miał stanąć Kościół.

Piotr mieszkał w Kafarnaum i to w jego domu zatrzymał się Jezus. Tu nauczał, uzdrawiał (również teściową Piotra) i stąd wyruszał na spotkania z ludźmi. Piotr był obecny na górze Tabor, widział przemienionego Pana Jezusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Na pytanie Jezusa, za kogo uczniowie Go uważają, on jeden odrzekł: ?Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego?. Gdy do ogrodu oliwnego w czwartkowy wieczór wbiegli żołnierze aby schwytać jego Mistrza, rzucił się na nich z mieczem i uciął jednemu z napastników ucho. Po uwięzieniu Jezusa ze strachu trzykrotnie zaparł się Pana.

 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama