Bóg stworzył rodzinę

"Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie! (Ef 5,33-6,4)


Z Księgi Pisma Świętego dowiadujemy się, że rodzinę ustanowił sam Bóg. Kiedy Adam zakochał się w Ewie, a Ewa w Adamie, wtedy Pan Bóg im pobłogosławił i uczynił ich małżeństwem. Przy tej okazji Bóg wygłosił bardzo ważną naukę o małżeństwie: "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2,24). Oznacza to, że małżonkowie mają żyć razem aż do końca życia. Z tej wzajemnej miłości małżonków przychodzą na świat dzieci. I tak powstaje rodzina. Czasem zdarza się, że  małżonkowie nie mogą mieć własnych dzieci. Wtedy zwykle przyjmują do siebie te dzieci, których rodzice zginęli lub te, które oddano do domu dziecka. Pan Jezus powiedział, że "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mk 9,37). Jak widzimy, tacy małżonkowie mają szczególne miejsce w sercu Zbawiciela.

 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama