Bracia

Jakuba i Jana powołał Jezus nad jeziorem Genezaret. Kiedy nadszedł, siedzieli ze swoim ojcem, Zebedeuszem, w łodzi i naprawiali sieci. Jak podaje Ewangelia, natychmiast zostawili ojca i łódź i poszli za Panem. Byli jednymi z pierwszych i najbliższych uczniów Mistrza.

To tylko im i Piotrowi dane było ujrzeć cud wskrzeszenia umarłej córeczki Jaira, jedynie ich zabrał Pan na górę Tabor, a wreszcie prosił, by czuwali z nim w pełna? trwogi noc w ogrodzie oliwnym.? Młodszy z braci znany jest jako s?w. Jan Ewangelista, w odróżnieniu od Chrzciciela, którego był uczniem. Jest autorem niezwykłej Ewangelii, listów i kończącej Biblię Apokalipsy. Był najmłodszym ze wszystkich apostołów, ukochanym uczniem Jezusa. To on w czasie Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Pana i on, jedyny spośród dwunastu, nie uciekł spod krzyża, ale był przy Panu do końca wraz z niewiastami. To jemu powierzył Jezus swoją matkę i on, w imieniu nas wszystkich, uznał ją za swoją.


 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama