Apostoł narodów

Saul, inaczej Szaweł, był niewiele młodszym od Jezusa pobożnym Żydem. Urodził się w Tarsie (teraz miasto to należy do Turcji). W religijnej szkole w Jerozolimie poznał świetnie Pismo Święte i stał się uczonym faryzeuszem.

Uważał, że nauka chrześcijan o Jezusie, Bożym Synu, obraża jedynego Boga, w którego szczerze wierzył. Pierwszy raz młody Szaweł opisany jest w Biblii, jak strzeże szat świadków ukamienowania św. Szczepana. Zapamiętale zwalczał chrześcijan wierząc, że tego oczekuje od niego Bóg. Gdy jechał do Damaszku rozbić tamtejszą gminę chrześcijańską stała się rzecz niezwykła. Nagły blask oślepił go tak, że spadł z konia, a głos z nieba przemówił doń: ?Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz??  ?Kto jesteś, Panie?? - powiedział. A On: ?Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić?. Na pewien czas stracił wzrok. Został uzdrowiony przez Ananiasza, chrześcijanina z Damaszku. Od niego też przyjął chrzest, stając się Pawłem. I z gorliwością, z którą wcześniej prześladował chrześcijaństwo, zaczął je teraz głosić. Był w Azji Mniejszej, Grecji i Hiszpanii. Za jego sprawą w Chrystusa uwierzyło wielu pogan, to znaczy tych, którzy wcześniej nie znali jedynego Boga. Ponieważ przyprowadził do Boga ludzi z różnych krajów nazwano go Apostołem Narodów. Zginął ścięty mieczem w Rzymie około roku 64.

 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama