Plony Śłowa Bożego

Trwa pełnia lata. Na polach dojrzewają zboża. Wkrótce rozpoczną się żniwa. Rolnicy będą zbierać plony, z których będzie chleb. Chleb jest darem Boga i owocem pracy rąk ludzkich. Pan Jezus często przechodził wśród łanów zbóż. Błogosławił prace? siewców i żniwiarzy. W swojej ewangelii nawiązywał do ich trudu. Przykładem tego jest przypowieść o siewcy. Dowiadujemy się z niej, jak ważna jest gleba, na która? pada ziarno. To od niej tak wiele zależy, czy ziarno wyda plon, czy nie. W tej przypowieści ziarno oznacza Słowo Boże. Siewca? jest Chrystus. Gleba? jest serce człowieka. Plonem zaś są dobre czyny i nasze zbawienie.

 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama