DWUNASTU APOSTOŁÓW

Bartłomiej. Jego imie? pojawia sie? w Ewangelii na szóstym miejscu, tuz? za Filipem i na tym koniec. Ani słowa wie?cej o Bartłomieju u z?adnego Ewangelisty. Tradycja mówi jednak, z?e owszem, w ostatniej ewangelii zapisane jest zdarzenie, którego bohaterem jest ten apostoł. Jan nie uz?ywa jednak imienia Bartłomiej (bar Talmaj - po aramejsku: syn Talmaja). Pojawia sie? tu dziwnie brzmia?ce Natanael (co znaczy: Bóg dał). Ska?d wiadomo, z?e to ten sam człowiek? W spisie apostołów Bartłomiej zawsze wymieniany jest obok Filipa. Natanael w opowies?ci s?w. Jana równiez? znajduje sie? obok Filipa i wyraz?nie zostaje powołany przez Pana Jezusa jako kolejny apostoł.

 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama