BÓG MÓWI DO MNIE

Gdyby zapytano nas, co to jest szkoła, to zapewne wszystkie nasze odpowiedzi byłyby podobne. Szkoła to uczniowie i nauczyciele. Ale to tez? jakis? budynek. W szkole zdobywamy wiedze? i ma?dros?c?. I kaz?dy z nas przyzna, z?e szkoła słuz?y z?yciu, chociaz? wymaga od uczniów i nauczycieli wielkiego wysiłku. Z czasem nawet niektórzy uczniowie staja? sie? nauczycielami. Kiedy czytamy Pismo S?wie?te, to dowiadujemy sie?, z?e równiez? Pan Jezus jest nauczycielem. Wspominaja? o tym przytoczone wyz?ej teksty Ewangelii. Jezus Chrystus nie dysponował jakims? okres?lonym budynkiem, który moz?na by nazwac? szkoła?. Ale nauczał w róz?nych miejscach. Uczył w synagogach (a były to domy modlitwy), w S?wia?tyni Jerozolimskiej, nauczał tez? nad jeziorem, na górze i w innych miejscach, gdzie przebywał ze swoimi uczniami. A do grona Jego uczniów nalez?eli nie tylko apostołowie, ale wszyscy, którzy Go słuchali. Co prawda, Pan Jezus nie uczył matematyki czy przyrody, ale nauczał czegos?, co jest jeszcze bardziej waz?ne. Mianowicie uczył, kim jest Bóg i jaki ma plan wobec nas. A co najwaz?niejsze, nauczył nas, jak z?yc?, Dlatego jest to najwaz?niejsza wiedza dla naszego z?ycia, wiecznej przyszłos?ci.

 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama