BÓG MÓWI DO MNIE

Słowo "tajemnica" oznacza wiadomość, której nie należy rozgłaszać.
Na przykład zachowujemy tajemnicę korespondencji, tzn. nie czytamy cudzych listów. Żołnierze zobowiązani są do zachowania tajemnicy wojskowej, a spowiednicy - do zachowania tajemnicy spowiedzi. Czasami przyjaciele powierzają sobie jakieś tajemnice, których później nikomu nie zdradzają. W tym przypadku tajemnica jest równoznaczna z sekretem.?Nazwa "tajemnica" ma także inne znaczenie. Może oznaczać  coś, co nie jest jeszcze do końca poznane. Istnieje wiele tajemnic w człowieku i przyrodzie. Zresztą, cały świat jest pełen tajemnic. Dlatego uczeni trudzą się, aby te tajemnice odkrywać, gdyż ich znajomość ułatwia życie. Ale pośród wszystkich tajemnic największa? tajemnica? jest Bóg. Chociaż możemy swoim rozumem rozpoznać Jego istnienie, to jednak nie potrafimy o własnych siłach poznać, kim jest i jaki ma wobec nas plan. Bóg jednak nie chce być dla nas tajemnica?. Daje się nam poznać na różne sposoby objawia nam siebie i swoja? mądrość.

 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w lutym...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama