Dlaczego tak ważne dla nas jest spotkanie z Jezusem?

Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: "Pójdź za Mną!". Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu" (J 1, 43-45).

Ten krótki fragment Ewangelii św. Jana opowiada o powołaniu dwóch uczniów - Filipa i Natanaela. Ich powołanie zrodziło się ze spotkania z Jezusem. Najpierw Jezus spotkał Filipa i powołał go. Następnie Filip opowiedział o Jezusie Natanaelowi. A Natanael, gdy usłyszał o Jezusie, natychmiast wyszedł Mu na spotkanie. Wtedy także i jego Jezus powołał. W ten sposób Filip stał się dla Natanaela pośrednikiem spotkania z Jezusem. Powstaje pytanie, czego uczy nas to wydarzenie? Przede wszystkim tego, że ze spotkania z Jezusem rodzi się wspólnota Jego uczniów. Tę wspólnotę uczniów Jezusa nazywamy Kościołem. Kościół to Chrystus i ci, którzy do Niego należą. My też należymy do Kościoła dlatego, że nasi rodzice spotkali Jezusa i przyprowadzili nas na spotkanie z Nim.


Ks. W. Szlachetka 

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama