Bóg mówi do mnie

"Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę." (Mt 2, 10-11)

Nie trzeba się długo zastanawiać, aby odgadnąć, kto ofiarował Panu Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Byli to Mędrcy ze Wschodu, nazywani często Trzema Królami. Wywodzili się z Persji. Interesowali się nauką, poznawaniem świata, a zwłaszcza astronomią, czyli obserwacją nieba. Dzięki temu dostrzegli pojawienie się gwiazdy, która przywiodła ich do Betlejem, gdzie było Boże Dziecię. Ofiarowali Panu Jezusowi cenne dary. Ich dary były ogromną pomocą okazaną Świętej Rodzinie, która wkrótce musiała uciekać do Egiptu z powodu nienawiści Heroda. Ale te dary zdają się jeszcze wskazywać, kim jest dla nas Jezus. Złoto wskazuje, że Jezus jest królem, a kadzidło ? że jest kapłanem. Natomiast mirra to pachnący olejek, którym zostanie namaszczone Jego ciało przed złożeniem do grobu. Zatem mirra zapowiada, w jaki sposób Pan Jezus nas zbawi. Wcześniej jeszcze, bo w Noc Narodzenia, przyszli do Jezusa pasterze, aby ofiarować Mu swoje serca. Te dary składane Bożemu Dziecięciu są odpowiedzią na Bożą miłość. Bóg tak nas umiłował, że Syna swego nam dał, abyśmy byli zbawieni. Oto Jezus, nasz Zbawiciel, jest największym darem od Boga dla nas.

 

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama