Bóg mówi do mnie

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdawało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich...

...Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych? (Mdr 3, 1-9).

Z drzew opadły już liście. Dni stają się krótsze. Wokół nas coraz więcej mgieł, chłodu i szarości. Przed nami listopad. Porządkujemy groby naszych bliskich. Ozdabiamy je kwiatami, zapalamy znicze. Ale co najważniejsze, w tym miesiącu modlimy się za zmarłych więcej niż zwykle. Czytamy Wypominki i odmawiamy Różaniec. Pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli, a którym tak wiele zawdzięczamy. Gdy odwiedzamy cmentarze i czytamy nagrobne napisy, to zauważamy, że umierają nie tylko ludzie starzy, ale często i młodzi. Śmierć zawsze jest smutna dla tych, którzy żegnają kogoś bardzo bliskiego. Ale wiemy też, że nie żegnamy nikogo na zawsze. Wierzymy słowu Pana Jezusa, że wszyscy kiedyś spotkamy się w niebie. O tym przypomina nam też uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy oddajemy cześć wszystkim zbawionym ? wszystkim z bliska i daleka, którzy są już w niebie. A za tych, którzy są jeszcze w czyśćcu, modlimy się, by jak najszybciej mogli się cieszyć niebem. Czyściec to jeszcze niespełniona tęsknota za niebem. Tęsknota ta jest cierpieniem, które oczyszcza i wydoskonala w świętości. Nasza modlitwa pomaga duszom zmarłych w przejściu przez cierpienie w czyśćcu. A ponadto, jeśli my modlimy się za nich, to oni modlą się za nas. Na tym polega prawda o ?świętych obcowaniu?, że wszyscy sobie wzajemnie pomagamy w uświęceniu i w drodze do nieba. A w niebie jest wieczne życie i radość. Tam też Bóg da nam nowe ciało i nie będzie już smutku ani narzekania, tylko życie. O tym nowym życiu św. Paweł pisze, że ?ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce nie może teraz pojąć tego, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują?. O tym nowym życiu słyszymy też w zacytowanym wyżej fragmencie z Księgi Mądrości. Niebo jest Bożym darem dla wszystkich ludzi. Ten dar ofiarował nam Pan Jezus, gdy umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

bp Wiesław Szlachetka


 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w listopadzie...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama