Bóg mówi do mnie

?Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!? (Mt 5, 23-25)


Te słowa Pana Jezusa są bardzo ważne dla naszego zbawienia. Jest tu mowa o pojednaniu z bratem. Brat to mój bliźni. Pojednać się to znaczy pogodzić się z tym, z kim się pokłóciłem. Pojednać się, to przebaczyć temu, który uczynił mi coś złego. Pojednać się, to także zrobić wszystko, by naprawić wyrządzoną krzywdę. Słowa, które prowadzą do pojednania to: ?przepraszam?, ?proszę, wybacz mi?, ?wybaczam ci?. A najpiękniejszym gestem pojednania jest wzajemne podanie sobie rąk. Czasem pojednanie bywa bardzo trudne. Wtedy trzeba prosić Boga, aby pomógł pojednać się z moim bliźnim. Owocem pojednania jest pokój i radość. Pan Jezus przypomina nam, że trzeba się pogodzić ze swoim bliźnim jeszcze przed wejściem do kościoła. Ma tu na uwadze świątynię jerozolimską, w której składano ofiary, aby otrzymać Boże błogosławieństwo. Ale także Pan Jezus ma tu na uwadze każdy kościół, w którym składana jest ofiara Mszy św. Podczas Mszy św. Pan Jezus daje nam łaskę zbawienia. Otrzymują ją ci, którzy w niej uczestniczą, ale pod warunkiem, że wcześniej pojednali się ze swymi bliźnimi. Jeśli na przykład zasmuciłem moich rodziców, to przed pójściem do kościoła przeproszę ich. Jeśli pokłóciłem się z koleżanką, to przed pójściem do kościoła pogodzę się z nią. Jeśli komuś wyrządziłem krzywdę, to przed pójściem do kościoła naprawię ją. Trzeba jeszcze też przed Mszą św. przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. I wtedy, gdy będę uczestniczył we Mszy św., otrzymam łaskę zbawienia i już teraz rozraduje się moje serce.

bp Wiesław Szlachetka


 

Kolejny numer Małego Pielgrzyma

już w listopadzie...

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama