Bóg mówi do mnie

?Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny? (Łk 1, 48n).

Są to słowa Maryi, które wypowiedziała w obecności swojej krewnej Elżbiety. W tych słowach Maryja dziękuje Bogu za to, że wybrał Ją na Matkę swojego Syna, a naszego Zbawiciela. Z tego powodu Maryja będzie wysławiana przez wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa. My, jako Jego uczniowie, również wysławiamy Maryję.

Bardzo często wypowiadamy słowa, którymi pozdrowił Ją Archanioł Gabriel w scenie zwiastowania. Powiedział wtedy do Niej: ?błogosławiona jesteś między niewiastami?. Jak wiemy, z tych słów została ułożona piękna modlitwa, nazywana ?Pozdrowieniem Anielskim?. Niemal każde dziecko zna tę modlitwę. A nawet niektóre dzieci potrafią odmawiać różaniec, w którym ?Pozdrowienie Anielskie? pojawia się bardzo często. Także wielu dorosłych odmawia różaniec. W październiku codziennie w każdej parafii odprawiane są nabożeństwa różańcowe. Zwykło się nawet październik określać miesiącem różańca świętego. Różaniec to piękny sposób wysławiania Maryi za to, że zechciała zostać Matką naszego Zbawiciela. Ale to także piękny sposób dziękowania Bogu za dar zbawienia. Kiedy odmawiamy różaniec, to rozważamy wydarzenia z życia Jezusa i Jego Matki. Te wydarzenia nazywamy tajemnicami. Zostały one podzielone na cztery części: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Tajemnice radosne opowiadają o przyjściu Pana Jezusa na ziemię i Jego młodości. Tajemnice światła przypominają nam o Jego nauczaniu. Tajemnice bolesne skupiają naszą uwagę na Jego zbawczej ofierze. Natomiast tajemnice chwalebne ukazują Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. W tajemnicach chwalebnych jest także mowa o wniebowzięciu Maryi i Jej wywyższeniu. Gdy odmawiamy różaniec, stajemy się bardzo bliscy sercu Jezusa i Maryi. A co najważniejsze, różaniec jest wspaniałą pomocą w drodze do nieba.bp Wiesław Szlachetka


 

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama