25 stycznia - nawrócenie świętego Pawła

Zanim stał się pełnym żaru Pawłem, autorem wspaniałych listów w Nowym Testamencie, nazywał się Szaweł i był równie gorącym i religijnym człowiekiem. Tyle tylko, że omylił się i zamiast cieszyć się z Jezusa, bał się Go i uważał za największe zagrożenie dla swojej wiary. Był wykształconym religijnie człowiekiem, mądrym Żydem, znającym Pismo Święte i niezwykle pewnym siebie. Nie rozpoznał Mesjasza, bo był zaślepiony swoim pomysłem na to, jaki powinien być Bóg.

Żeby było śmieszniej ? choć Szawłowi na pewno wtedy do śmiechu nie było ? to duchowe zaślepienie uleczył Bóg zwyczajną ślepotą, którą zesłał na niego, gdy ten wybrał się do Damaszku ścigać uczniów Chrystusa.

Na początku księgi Dziejów Apostolskich napisano, że gdy był już prawie u celu drogi, ?olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: ?Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?? ?Kto jesteś, Panie?? ? powiedział. A On: ?Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić?. (?) Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił?.

Potem Pan Jezus namówił swojego ucznia, Ananiasza, świętego patrona ?pieszczoszka naszej pani? z francuskich książek o Mikołajku, żeby zajął się Szawłem. I Ananiasz okazał się całkiem fajnym gościem, bo choć nie bardzo rozumiał, zrobił wszystko, jak należy. Może po prostu uwierzył, że Pan Jezus nawet zagorzałego wroga może zamienić w prawdziwego przyjaciela?

?Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: ?Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym?. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony?. Przyjął imię Paweł.

Święty Pawle, broń nas od ślepej pewności w naszej wierze. Duchu Święty! Napełniaj i nas!


Anna Moszyńska


(Opracowano na podstawie 1 rozdziału Dziejów Apostolskich)

 

Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama