4/2019
Już jest! Nowy, kwietniowy numer Małego Pielgrzyma!

Więcej…w nim temat: ZBAWIENIE!

 
Bóg mówi do mnie

Więcej…

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony? (J 3,16-17).

Więcej…
 
Święta Maria, żona Kleofasa

Więcej…

9 kwietnia Kościół wspomina Marię, o której czytamy w Ewangelii, że szła wśród innych kobiet za Jezusem i usługiwała Mu.

Więcej…
 


Facebook

Mały Pielgrzym poleca

Reklama
Reklama